ស្រមោច

                                            ស្រមោច

                                          បទកាកគតិ

 

ស្រមោចតូចល្អិត         តែវាមានចិត្ត               ពិតខ្លាំងអស្ចារ្យ

វាអាចលីសែង               រាល់គ្រប់អាហារ        មិនចាញ់សង្អា

                                         សង្កើចអង្ក្រង              ។

អង្ករយ៉ាងមួន             ធំជាងតួខ្លួន                    វាសែងឥតហ្មង         

មួយដាក់លើស្មា        មួយរុញក្រោយខ្នង      មួយទៀតទាញផង

                                       ត្រាសម្រេចបាន  ។

អំបិលរសប្រៃ              គេអាចប្រើច្នៃ               ជាថ្នាំសាមាន្យ

កំចាត់ស្រមោច           ក្បាលខូចរំខាន           ឲ្យវិនាសប្រាណ

                                       ប្រាសអន្តរាយ     ។

ថ្នាំពុលដោយហោច  ដូចគ្មានស្រមោច         ណាបែកខ្ចាត់ខ្ចាយ

តែផ្ទុយទៅវិញ            ស្រមោចទាំងឡាយ      បែរជាស្លាប់កាយ

                                        ក្នុងចំណីវា         ៕

ចុះផ្សាយដោយ krupaokbin

nothing to say

4 thoughts on “ស្រមោច

  1. មិនអីរ៉េ​បង! សុំ​ប្រាប់​ទៅ​ចុះ​មក​នេះ​មិន​មែន​មក​តែ​ញុំា​ទឹក​ទេ មក​ទា​ថ្លៃ​ពន្ធផង និង​ថ្លៃ​ការពារ​ផង​ណាបង! រីករាយ​ដែល​បាន​ស្គាល់​។ បង់​លុយ​ហើយ បាន​ខ្ញុំ​ទៅវិញ។

  2. សួស្តី!!!
    ខ្ញុំចូលចិត្តកម្លាំងតស៊ូរបស់ស្រមោច តែអត់ចូលចិត្តវាខាំខ្ញុំទេ…. ហិហិ

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: