ដើមឈើ

ដើមឈើ

(បទពាក្យ៨)

ធម្មជាតិតាក់តែងបង្កើតរុក្ខា               ច្រើនប្រភេទដល់ត្រារាប់ពុំបាន

ឈើខ្លះមានខ្លឹមខ្លួនយ៉ាងចំណាន     ខ្លះសោភាល្អក្សាន្ដប្រហោងកាយ។

ឈើខ្លះមានខ្លឹមត្រឹមនៅសម្បក        ឯខាងក្នុងណែនកកពេញដោយស្រាយ

ឈើខ្លះធំខ្ពស់ហួសវែងអន្លាយ          មែកបែកខ្ញែករសាយពេញវនា ។

ទោះស្រាយប្រហោងឬក៏ឈើខ្លឹម      ឈើទាំងអស់ចិញ្ចឹមខ្លួនដូចគ្នា

ដើមឈើត្រូវការរស់បានសុខជា        ស្ថិតនៅក្នុងនាមាល្អពិសី          ។

ឈើខ្លះអាងតែថាខ្លូនឯងធំ                  បែកមែករិតជិតជុំឥតប្រណី

គ្របលើឈើតូចកម្លាំងទន់ខ្ចី               មិនអាចឱ្យឈើថ្មីលូតបានល្អ  ។

ឈើតូចខ្លះត្រូវរួញខ្លួនក្រញ៉ង់             មិនអាចនឹងតម្រង់ងើបងើយក

ឈើតូចខ្លះទៀតមិនខ្ចីអង្វរ                  ខំប្រឹងប្រែងធ្វើសស៊ូដល់ស្លាប់ ។

ឈើតូចខ្លះទៀតពូកែអែបអប             ចេះធ្វើខ្លួនរណបខ្លបចំណាប់

ដើម្បីខ្លួនរស់ខ្ពស់មានគេស្ដាប់            ហ៊ានប្រល័យសម្លាប់កាប់មិត្ដខ្លួន។

ពិតមែនណាស់ឈើមានច្រើនប្រការ ឥតមានឈើមួយណាមិនចង់មួន

មិនចង់អាស្រ័យរស់នៅជួបជួន           រស់នៅបានសមសួននឹងញាតិឡើយ។ 

                                                            ​​ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០០៩

                                                       

ចុះផ្សាយដោយ krupaokbin

nothing to say

One thought on “ដើមឈើ

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: