ប្រដាល់

ប្រដាល់

 

បទពាក្យ៧

 

គ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ដាល់គ្នា

ឲ្យកាយគ្រាំគ្រាឈឺចុកផ្សា

ចង់មានសត្រូវរោមអាត្មា                     

ចង់ឲ្យអស្ចារ្យថាខ្លាំងឡើយ  

ដាល់លើសង្វៀនព្រោះតែប្រាក់              

ក្រពះរើបាក់ស្រេកឥតល្ហើយ

ដាល់ឈាមពេញមុខមាត់លាត់សើយ     

ដែជើងឆ្លងឆ្លើយយកឈ្នះចាញ់  ។

អ្នកមើលស្រែកហ៊ោលាន់អឺងអាប់          

អ្នកដាល់ប្រឹងសាប់ញើសដូចខ្លាញ់

អ្នកមើលប្រឹងមើលភ្នែកត្របាញ់            

 អ្នកដាល់សំឡាញ់ឈឺពេញប្រាណ  ។

អ្នកមើលខំប្រឹងភ្នាល់ដាក់លុយ              

ល្បែងដាល់ឆ្ងាញ់ឈ្ងុយយ៉ាងចំណាន

ស្រែកលើកទឹកចិត្តទាំងតឹងតាន             

បើឈ្នះនឹងបានរង្វាន់ធំ      ។

អ្នកដាល់គ្រាន់តែឮបានប្រាក់                 

ខំវាយឥតអាក់ផ្តួលរលំ

គេហ៊ោឯងជោរលែងតាំងឃុំ                            

ដាល់ដូចធ្លាប់គុំគ្នារាប់ឆ្នាំ     ។

ឯងចាញ់គេជេរស្តីផ្តាសា                       

ដៀលគ្មានបានការអន់សាច់កម្ម

ឈ្នះបានត្រឹមប្រាក់យកទិញថ្នាំ              

ផឹកស៊ីប្រចាំស្ទើរមិនគ្រប់    ៕

ថ្ងែទី២៨ ខែកញ្ញា ២០០៩

ជំនិត វិជិតភក្តី

ចុះផ្សាយដោយ krupaokbin

nothing to say

%d bloggers like this: