បេះដូងគ្មានឈាម

វិថីជីវិតថ្ងៃនេះ ហាក់ដើរដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយ…

បេះដូងខ្ញុំហាក់ដូចជាគ្មានឈាមមួយដំណក់ទាល់តែសោះ…

ដើរ ដេក អង្គុយ និយាយ សើច គ្រប់ឥរិយាបទទាំងអស់

គឺសុទ្ធតែជាវត្ថុបោកបញ្ឆោតចិត្តរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ…

ខ្ញុំហាក់ធុញទ្រាន់នឹងជីវិតដ៏គម្រក់មួយនេះខ្លាំងណាស់…

ខ្ញុំគ្មានចិត្តតស៊ូនឹងវាស្អីបន្តិចសោះឡើយ…

ជម្រើសរបស់ខ្ញុំគឺ…គឺមានតែ…សម្រក់ឈាមឲ្យអស់ពីបេះដូង…

ចុះផ្សាយដោយ krupaokbin

nothing to say

%d bloggers like this: