អន់មារយាទ

តម្លៃជីវិតរត់ចោលបាត់

ពពករសាត់ចាកស្ងាត់ឈឹង

ដីធំទូលាយវែងសន្ធឹង

ប្រែស្ងៀមឈប់ទ្រឹងរួញចង្អៀត។

 

]]ជីវិតកើតមកដូចគ្នាសោះ

ម៉្តេចខ្លះក្រៀមក្រោះបង់ចោលម្សៀត

សុខចិត្តថោកប្រាណអន់មារយាទ

អ័ព្ទអស់ទាំងញាតិអាស្រ័យខ្លួន។

 

ដៃពីរជើងពីរមានកម្លាំង

មិនព្រមតតាំងឲ្យហំហួន

ធ្វើនេះនោះទៅក្រែងសមសួន

ម៉្តេចក៏ក្រអួនតែត្អូញត្អែរ     ។

 

ផ្ទះមានដីមានគំនិតគ្មាន

ស៊ូដើរសុំទានឥតថ្ងៃខែ

ការងារក្នុងផ្ទះមិនខ្ចីក្បែរ

យល់ការងារស្រែកម្លាំងធំ   ។

 

ដើរសុំទានវិញងាយស្រួលជាង

ថាត្រូវមិនទៀងបានសមរម្យ

បងអើយមីងអើយពូអើយអ៊ុំ

ទុក្ខខ្ញុំប៉ុនភ្នំជួយខ្ញុំផង…….    ៕

ចុះផ្សាយដោយ krupaokbin

nothing to say

%d bloggers like this: